Senior Secondary

2009

 • Sunil Meena (8th Rank State Merit) – District Topper (Science)

7 out of 10 in the District Merit were Mayurites.

2010

 • Kishore Bhadu (90.92%) – District Topper (Science)
 • Santosh Kanwar Dhandha (89.85%) – District Topper Girls
 • Panna Ram (88.92%)

8 out of 10 in the District Merit were Mayurites.

2011

 • Pratik Kumar  (93.69%)
 • Jayesh Kumar  (91.23%)
 • Vinod Kumar  (90.46%)

7 out of 10 in the District Merit were Mayurites.

2012

 • Pradeep Chhipa (89.80%)
 • Rajendra Kumar (89.40%)
 • Lokesh Kumar (88.20%)

6 out of 10 in the District Merit were Mayurites.

2013

 • Rahul Jain  (94.40%)
 • Ajay Pal Singh  (92.80%)
 • Kailash  (92.00%)

10 out of 10 in the District Merit were Mayurites.

2014

 • Rahul Soni  (91.40 %)
 • Jogendra Kumar (90.60%)
 • Bhuvanesh Kumar (89.20%)

6 out of 10 in the District Merit were Mayurites.

2015

 • Manish Salun  (97.00%) – (5th Rank State Merit) – District Topper (Science)
 • Swaroop Chand Jangid  (93.00%)
 • Vikram Kumar Jain  (91.80%)

10 out of 10 in the District Merit were Mayurites.

2016

 • Suman Parmar  (93.20%)
 • Satyanarayan Sharma  (92.50%)
 • Sharvan Kumar Choudhary (92.50%)
 • Mitesh Joshi  (92.40%)

10 out of 10 in the District Merit were Mayurites.

2017

 • Jayesh Salun  (94.80%)
 • Renu Kansara  (93.50%)
 • Ratan Singh Bhati  (93.60%)

2018

 • Deepak Kumar Khatri  (96.50%)
 • Rahul Jangid  (95.00%)
 • Madan Kumar Jangid  (94.50%)2018

2019

 • Animul Islam  (97.60%) Barmer District Topper – Math
 • Ammeda Ram  (97.00%) Rajasthan State Topper in PCM – Math
 • Rohit Singh Tanwar (96.20%) – Bio

2020

 • Sejal Vadera  (97.20%) – PCM
 • Arun Kumar  (97.20%) – PCB
 • Jaswant Kumar (95.60%) – PCM
 • Kalpana Awasthi (94.80%) – PCB

2021

 • Bhageerath Singh Rajpuohit  (100%) – PCM
 • Dashrath Singh  (100%) – PCB
 • Bhavesh Kumar (100%) – PCM
 • Deepika (100%) – PCM
 • Himaanshi Saran  (100%) – PCB
 • Krishan Kumar  (100%) – PCB
 • Manoj (100%) – PCM
 • Naresh Choudhary (100%) – PCM
 • Naveen Kaushik (100%) – PCB
 • Prabhat Choudhary (100%) – PCB
 • Ramesh Kumar (100%) – PCM
 • Vikram Singh (100%) – PCM

2022

 • Dilip Singh Charan  (97%) – PCM
 • Govind Prajapat (97%) – PCM
 • Hemant Kumar (96.80%) – PCM
 • Dilip Singh (96.60%) – PCM

2023

 • Minaxi Choudhary  (98.40%) – PCM
 • Jigisha (98%) – PCB
 • Kuldeep Singh (97.60%) – PCB
 • Mahipal Singh (97.60%) – PCM

Secondary

2009

 • Pankaj Marecha  (94.65%) – (11th Rank State Merit) – District Topper
 • Pratik Kumar  (91.83%)
 • Sushmita Choudhary  (90.50%)

1 out of 15 in the District Merit were Mayurites.

2010

 • Mohan Singh Bhadu (92.17 %)
 • Sohan Lal Jangid (91.33%)
 • Sarika Prajapat (90.33%)

2011

 • Vikram Jangid  (89.67%)
 • Rahul Kumar  (89.67%)
 • Ravindra Kumar  (89.50%)

2012

 • Ashwini Kumar (85.00%)
 • Shravan Kumar (85.00%)

2013

 • Vikram Jain  (95.33%) – (14th Rank State Merit)
 • Manish Salun  (94.33%)
 • Mahipal Dan Charan  (91.83%)

6 out of 15 in the District Merit were Mayurites.

2014

 • Suman Parmar  (94.50 %)
 • Devin Khatri (93.17%)
 • Jignesh Maheshwari (91.67%)

2 out of 15 in the District Merit were Mayurites.

2015

 • Devendra Kumar  (96.00%)
 • Govind Dan  (95.67%)
 • Deepika Choudhary  (95.33%)

9 out of 15 in the District Merit were Mayurites.

2016

 • Rahul Soni (94.33%)
 • Vinod Jakhar (92.83%)
 • Bhavya Joshi (92.67%)

8 out of 15 in the District Merit were Mayurites.

2017

 • Sanjay Godara (97.33%)
 • Tarendra Singh (96.33%)
 • Vinay Sharma (95.67%)

2018

 • Om Prakash Beniwal  (96.17%)
 • Praveen Karwasara  (94.50%)
 • Prathviraj Darji  (94.17%)

2019

 • Vikram Singh Rathore (98.17%) Barmer District Topper
 • Vikram Singh Khoth  (97.67%)
 • Swaroop Chand Soni  (96.17%)

2020

 • Prem Kumar (98.50%) Barmer District & Jodhpur Division Topper
 • Dilip Singh (97.33%)
 • Ayasha  (96.83%)

2021

 • MINAXI CHOUDHARY (100.00%)
 • PRAVEEN KUMAR (100.00%)
 • KRISHANPAL SINGH (100.00%)
 • ISHITA BHARDWAJ (100.00%)
 • URMILA (100.00%)
 • JITENDRA KUMAR (100.00%)
 • ARUNA (100.00%)
 • BHUVNESH DHATARWAL (100.00%)

2022

 • SONU CHOUDHARY (98.33%) Barmer District Topper
 • ROHIT CHOUDHARY (97.67%)
 • MAHENDRA SINGH CHOUDHARY (97.33%)

2023

 • KASHISH KHATRI (98.67%)
 • ARMAN CHOUDHARY (98.67%)
 • MAHESH CHOUDHARY (98.67%)
 • SWAROOP CHARAN (98.17%)
 • MOHIT CHOUDHARY (97.00%)